เกี่ยวกับผม

ผมชื่อ มารัช ตรีคุณประภา เป็นคน ชอบคิด ชอบเรียน ชอบเขียน ชอบวาด

ใช้พื้นที่ maracht.com ในการเสนอความคิดของตัวเอง เกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองสนใจ

มุมมองการทำงานและการใช้ชีวิต

ผมเชื่อใน “Work-Life Harmony“ คือ “งานและชีวิตที่มันกลืนเป็นสิ่งเดียวกัน”

ผมเลือกงานที่มันเติมเต็มชีวิตผม มันเลยปกติที่จะทำหรือคิดถึงงานแม้จะไม่ใช่ในเวลางาน

เอาจริงๆ ไม่รู้ว่ามันคือการทำงานตลอดเวลา หรือไม่ได้ทำงานเลยกันแน่ …

งานปัจจุบัน

ใช้ชีวิตอย่างไม่หวือหวา แต่ happy ในทุกๆวัน 😄